OFFICE OF WELFARE

ห้องสมุด กองบัญชาการกองทัพไทย
ห้องสมุด กองบัญชาการกองทัพไทย แหล่งความรู้มิติใหม่แห่งความทันสมัย เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการในยุคดิจิตอล สัมผัสบรรยากาศที่ผ่อนคลายด้วยสีสันทางธรรมชาติและมีชีวิตชีวา

โครงการจักยานสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย

สำนักสวัสดิการทหาร ของเชิญชวน ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ใช้บริการ "โครงการจักยานสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย" เพื่อสุขภาพดีของกำลังพล ประหยัดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และลดมลพิษทางอากาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักสวัสดิการทหาร

ประกาศสำนักสวัสดิการทหาร

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการจัดหาจากบุคคลพลเรือน ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ร้านตัดผมสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย

เปิดให้บริการ จำนวน ๓ แห่ง

v ร้านตัดผมสวัสดิการ บก.ทท. ()

v   ตั้งอยู่อาคารธนาคารทหารไทย

v บริการตัดผมบุรุษ และ สตรี

v โทร.ทหาร ๕๗๒๑๓๙๒ 

v ร้านตัดผมสวัสดิการ บก.ทท. ()

v ตั้งอยู่อาคารจอดรถ (ข้างลิฟต์แก้ว)

v บริการตัดผมบุรุษ

v โทร.ทหาร ๕๗๒๑๖๖๗ 

v ร้านตัดผมสวัสดิการ บก.ทท. ()

v ตั้งอยู่อาคารสโมสร บก.ทท. ชั้น 

v  บริการตัดผมบุรุษ และ สตรี

v โทร.ทหาร ๕๘๒๑๕๐๐

กิจกรรม สำนักสวัสดิการทหาร

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘๓๐ พลตรี อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้ให้โอวาทและกล่าวอวยพร พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับกำลังพล เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าอาคาร สำนักสวัสดิการทหาร
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๒๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอบคุณนักกีฬากองทัพไทย ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพในการแข่งขันกีฬาทหารโลก "CISM Military World" ครั้งที่ ๗ ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน
ห้วงวันที่ ๑๕ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๖๐๐ - ๒๒๓๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดวงดนตรี ๒ ชิ้น พร้อมนักร้อง สนับสนุนสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารชั้นนายพล สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย และบริเวณโดยรอบ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๗๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักสวัสดิการทหาร และพื้นที่โดยรอบ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับกำลังพลมีสุขภาพที่แข็งแรง ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๐๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดการประชุมคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุม สำนักสวัสดิการทหาร ชั้น ๒ โดยมี พันเอก พงษ์ภัทร ทรงสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาให้เกียรติเป็นประธานการประชุม
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดวงโยธวาทิต และวงดนตรีไทยสนับสนุนงานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
การแข่งขันกีฬาทหารโลก "CISM Military World ครั้งที่ ๗ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายการแข่งขันประเภท กีฬาแบดมินตัน
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
การแข่งขันกีฬาทหารโลก "CISM Military World ครั้งที่ ๗ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายการแข่งขัน ๔ ประเภท ๑. กีฬามวยสากลสมัครเล่น, ๒. กีฬากระโดดร่ม, ๓. กีฬายิงปืน และ ๔. กีฬาแบดมินตัน
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
การแข่งขันกีฬาทหารโลก "CISM Military World ครั้งที่ ๗ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายการแข่งขัน ๔ ประเภท ๑. กีฬามวยสากลสมัครเล่น, ๒. กีฬายิงปืน, ๓. กีฬาแบดมินตัน และ ๔. กรีฑา
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
การแข่งขันกีฬาทหารโลก "CISM Military World ครั้งที่ ๗ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายการแข่งขัน ๕ ประเภท ๑. กีฬามวยสากลสมัครเล่น, ๒. กีฬากระโดดร่ม, ๓. กีฬายิงปืน, ๔. กีฬาแบดมินตัน และ ๕. กรีฑา
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
การแข่งขันกีฬาทหารโลก "CISM Military World ครั้งที่ ๗ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายการแข่งขัน ๕ ประเภท ๑. กีฬายิงปืน, ๒. กีฬากระโดดร่ม, ๓. กีฬามวยสากลสมัครเล่น, ๔. กีฬาแบดมินตัน และ ๕. กรีฑา โดยมี ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร/หัวหน้าคณะกีฬาทางทหาร ได้กรุณาเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักกีฬา
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
การแข่งขันกีฬาทหารโลก "CISM Military World ครั้งที่ ๗ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายการแข่งขัน ๕ ประเภท ๑. กีฬายิงปืน, ๒. กีฬาขี่ม้า, ๓. กีฬากระโดดร่ม, ๔. กีฬามวยสากลสมัครเล่น, และ ๕. กีฬาแบดมินตัน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร/หัวหน้าคณะกีฬาทางทหาร ได้กรุณาเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักกีฬา
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
การแข่งขันกีฬาทหารโลก "CISM Military World ครั้งที่ ๗ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายการแข่งขัน ๓ ประเภท ๑. กีฬายิงปืนประเภททีมหญิง ๒. กีฬาขี่ม้า, และ ๓. กีฬากระโดดร่ม โดยมี ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร/หัวหน้าคณะกีฬาทางทหาร ได้กรุณาเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักกีฬา
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
การแข่งขันกีฬาทหารโลก "CISM Military World ครั้งที่ ๗ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายการแข่งขันกีฬาขี่ม้า แบบ Jumping ประเภทบุคคล และประเภททีม
วิสัยทัศน์
สำนักสวัสดิการทหารเป็นหน่วยงานหลักในการสร้าง
ระบบงานด้านสวัสดิการ งานกีฬา และดนตรี ที่เป็นมาตรฐานเพื่อความเป็นเลิศของกองทัพไทย
และมุ่งสู่อาเซียน
สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒๑๘ ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๙๑๒๒ โทร.ทหาร ๕๘๕๘๐๑๓

2218 Khwaeng Wong Sawang, Khet Bang Sue, Krung Thep Maha Nakhon 10800
oowf.rtarf.mi.th
Tel. 02 587 9122
Email: oowf.rtarf@gmail.com