ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักสวัสดิการทหาร
ห้องสมุด กองบัญชาการกองทัพไทย
ห้องสมุด กองบัญชาการกองทัพไทย แหล่งความรู้มิติใหม่แห่งความทันสมัย เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการในยุคดิจิตอล สัมผัสบรรยากาศที่ผ่อนคลายด้วยสีสันทางธรรมชาติและมีชีวิตชีวา  อ่านต่อ...
ประกาศสำนักสวัสดิการทหาร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  อ่านต่อ...
ประกาศสำนักสวัสดิการทหาร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๙ อัตรา แบ่งเป็น ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ จำนวน ๖ อัตรา และ ช่างตัดผมสุภาพสตรี จำนวน ๓ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ ณ กระดานประชาสัมพันธ์ของ สำนักสวัสดิการทหาร และระบบสารสนเทศของสำนักสวัสดิการทหาร  อ่านต่อ...

กิจกรรม สำนักสวัสดิการทหาร

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการ “1st Bangkok International Junior Football 2019” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาฟุตบอล บก.ทท. แจ้งวัฒนะ โดยมีทีมนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนนานาชาติจาก ๖ ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอังกฤษ, เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศญี่ปุ่น, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าร่วมการแข่งขัน  สำหรับรอบชิงชนะเลิศ ทีมเยาวชนกองทัพไทย ในนามทีมชาติไทย ซึ่งเป็นเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถทำประตูเอาชนะทีมเยาวชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปด้วยคะแนน 1:0 โดยครองแชมป์เป็นสมัยแรก ทั้งนี้พิธีปิดการแข่งขัน พลตรี เชาวลิตร  สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ในฐานะ ประธานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ได้กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขันต่อประธานในพิธี จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณามอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลชนะเลิศให้แก่ทีมเยาวชน กองทัพไทย และมอบเหรียญรางวัลตามลำดับให้แก่ทีมเยาวชนนานาชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมทั้งกล่าวปิดการแข่งขัน และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๑๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สำนักผู้บังคับบัญชา และกรมเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการแข่งขันแบดมินตันสามคน โดยการแข่งขันครั้งนี้มี พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร ลงแข่งขันกับ สำนักรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๔) ณ สนามแบดมินตัน กองบัญชาการกองทัพไทย
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วย พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร และพลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร นำกำลังพล ปั่นจักรยาน เปิดชมรมจักรยาน กองบัญชาการกองทัพไทย “Green Bike White Society” จากกองบัญชาการกองทัพไทย - ศูนย์ราชการ อาคาร B - สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ รวมระยะทาง ทั้งสิ้น ๒๔ กิโลเมตร
วันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กองดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร ร่วมกับ  กรมกิจการชายแดนทหาร และคณะ จัดกิจกรรมการแสดงและดนตรีเข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทหาร ครั้งที่  ๒ ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมา ณ อาคารชัยยะสิริพิมาน กองบัญชาการทหารสูงสุด กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมี พลเอก อาวุโส มี่นอองไลง์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพในทุกมิติ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ไทย - เมียนมา ที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙๐๐ กสก. สำนักสวัสดิการทหารจัดการประชุมฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ "1st Bangkok International Junior Football" โดยมี พลตรี เชาวลิตร  สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นประธานการประชุม เพื่อแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับหน่วยขึ้นตรง สำนักสวัสดิการทหาร และเตรียมจัดการแข่งขันในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากองบัญชาการกองทัพไทย
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙๐๐ พันเอก พงษ์ภัทร  ทรงสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร (๑) เป็นประธานในการต้อนรับ พันเอก ชัยวัฒน์  คชวงษ์ รองผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในที่ ๓ สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร และคณะ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักสวัสดิการทหาร โดยมีกำหนดห้วงเวลาเข้าทำการตรวจสอบการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองบัญชาการกองทัพไทย ระหว่าง ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๗๐๐ - ๑๙๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน กองทัพไทย พบกับ ทีมเยาวชน SCG เมืองทองยูไนเต็ด ณ สนามกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชน รายการ "1st Bangkok International Junior Football" ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๓๓๐ พลตรี เชาวลิตร  สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นประธานการประชุม หารือรูปแบบชุดกีฬาในการแข่งขันกีฬาทหารโลก "CISM MILITARY WORLD GAMES ครั้งที่ ๗" ณ ห้องประชุมสำนักสวัสดิการทหาร โดยมีผู้แทนของแต่ละเหล่าทัพเข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอรูปแบบชุดกีฬาที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๐๐๐ พลเอก ยอดพล เบี้ยวไข่มุก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประธานชมรมเทนนิส กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อทำความเข้าใจและจัดเตรียมการดำเนินงานในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกชมรมเทนนิส รวมถึงการจัดคณะกรรมการบริหารชมรมให้มีความสมบูรณ์ ณ ห้องสมุด กองบัญชาการกองทัพไทย
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารชั้นนายพล กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ ณ อาคารสโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย และพื้นที่โดยรอบ โดย พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงและนายทหารชั้นนายพลของส่วนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับกำลังพลมีสุขภาพที่แข็งแรง ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุด
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่า ณ บริเวณจุดรวมพล สำนักสวัสดิการทหาร เพื่อให้กำลังพลมีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามระเบียบท่าบุคคลมือเปล่าพระราชทาน โดยมีการจัดฝึกอบรมเป็นประจำทุกวันอังคารของสัปดาห์ ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณาอนุมัติให้ สำนักสวัสดิการทหาร และกรมกิจการชายแดนทหาร เตรียมการซ้อมการแสดงกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทหารไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ ก.พ.๖๒ ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมา โดยมี พลตรี เชาวลิตร  สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร และพลตรี ไพโรจน์  วิไลลักษณ์ รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร รับมอบนโยบายและเข้าร่วมชมการซ้อมครั้งนี้
วิสัยทัศน์
สำนักสวัสดิการทหารเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างระบบงานด้านสวัสดิการงานกีฬา
และดนตรีที่เป็นมาตรฐานเพื่อความเป็นเลิศของกองทัพไทยและมุ่งสู่อาเซียน
สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒๑๘ ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๙๑๒๒ โทร.ทหาร ๕๘๕๘๐๑๓


2218 Khwaeng Wong Sawang, Khet Bang Sue, Krung Thep Maha Nakhon 10800
oowf.rtarf.mi.th
Tol. 02 587 9122