OFFICE OF WELFARE


ห้องสมุด กองบัญชาการกองทัพไทย
ห้องสมุด กองบัญชาการกองทัพไทย แหล่งความรู้มิติใหม่แห่งความทันสมัย เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการในยุคดิจิตอล สัมผัสบรรยากาศที่ผ่อนคลายด้วยสีสันทางธรรมชาติและมีชีวิตชีวา

โครงการจักยานสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย

สำนักสวัสดิการทหาร ของเชิญชวน ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ใช้บริการ "โครงการจักยานสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย" เพื่อสุขภาพดีของกำลังพล ประหยัดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และลดมลพิษทางอากาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักสวัสดิการทหาร

ประกาศสำนักสวัสดิการทหาร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ (รอบสาม) ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์

การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน

เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในกองบัญชาการกองทัพไทย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


ประกาศสำนักสวัสดิการทหาร

เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกการนั่งคอย

ภายในพื้นที่ร้านตัดผม เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อของไวรัส COVID-19

ท่านสามารถจองใช้บริการล่วงหน้าได้ที่หน้าร้านตัดผมสวัสดิการ บก.ทท. โดยการลงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ ทางร้านตัดผมสวัสดิการจะติดต่อกลับเมื่อถึงคิวของท่าน

   ๑. ขอความร่วมมือ ผู้ใช้บริการร้านตัดผมสวัสดิการ ใส่หน้ากากอนามัย ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง เนื่องจากช่างตัดผมจะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

   ๒. ทางร้านตัดผมสวัสดิการ ได้มีการทำความสะอาดภายในบริเวณร้านตัดผม ตลอดจนอุปกรณ์ตัดผมทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19กิจกรรม สำนักสวัสดิการทหาร

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙๐๐ พลตรี อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในการมอบค่าตอบแทน พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาสกับคณะครูผู้ฝึกสอนในโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รุ่นที่๑) ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักสวัสดิการทหาร
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓๓๐ พลอากาศเอก เฉลิมชัย ศรีสายหยุด รองเสนาธิการทหาร (๔)/รองประธานกรรมการ (๔) คณะกรรมการอำนวยการสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และจัดระเบียบการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุณามีดำริให้จัดการประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ และจัดหาประโยชน์ที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม กรมกำลังพลทหาร
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓๓๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดประชุมการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ และการจัดหาประโยชน์ที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม สำนักสวัสดิการทหาร โดยมี พลตรี อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาให้เกียรติเป็นประธานการประชุม
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓
การแข่งขันกีฬากองบัญชาการกองทัพไทยครั้งที่ ๕๗ ประจำปี ๒๕๖๓ สรุปผลคะแนนรวมได้ดังนี้
⏵กีฬาฟุตบอล ชนะเลิศ ได้แก่ นทพ.
⏵กีฬาฟุตซอล ชนะเลิศ ได้แก่ สส.ทหาร
⏵กีฬาเซปักตะกร้อ ชนะเลิศ ได้แก่ นทพ.
⏵กีฬาเปตอง ชนะเลิศ ได้แก่ นทพ.
⏵กีฬาวอลเลย์บอล ชนะเลิศ ได้แก่ นทพ.
⏵กีฬาแบดมินตัน ชนะเลิศ ได้แก่ สหมิตร
⏵กีฬาเทนนิส ชนะเลิศ ได้แก่ นทพ.
⏵กีฬาเทเบิลเทนนิส ชนะเลิศ ได้แก่ ศรภ.
⏵กีฬากอล์ฟ ชนะเลิศ ได้แก่ สส.ทหาร
เพิ่มเติม...
วันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารชั้นนายพล สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ ณ บริเวณถนนตรวจการณ์ (Bike Lane) พื้นที่ กรมการสื่อสารทหาร (ถนนสรงประภา)
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๐๗๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดกิจกรรม CISM Day Run 2020 มีกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๙๐๐ นาย ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ ณ บริเวณพื้นที่ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๔) เป็นประธานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๐๙๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ ๕๗ ประจำปี ๒๕๖๓ ร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ณ ห้องประชุม กรมกำลังพลทหาร (๓) โดยมี พลอากาศเอก เฉลิมชัย ศรีสายหยุด
รองเสนาธิการทหาร (๔) ได้กรุณาเป็นประธาน
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๐๗๐๐  สำนักสวัสดิการทหาร จัดงานพิธีไห้วครูดนตรี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ กองดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่หน่วย และสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล โดยมี พลตรี อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นประธานในพิธี
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๐๗๓๐ พลตรี อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร และกำลังพลสำนักสวัสดิการทหาร ร่วมจัดงานพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมทั้งข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าอาคาร สำนักสวัสดิการทหาร
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘๓๐ พลตรี อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้ให้โอวาทและกล่าวอวยพร พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับกำลังพล เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าอาคาร สำนักสวัสดิการทหาร
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๒๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอบคุณนักกีฬากองทัพไทย ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพในการแข่งขันกีฬาทหารโลก "CISM Military World" ครั้งที่ ๗ ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน
ห้วงวันที่ ๑๕ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๖๐๐ - ๒๒๓๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดวงดนตรี ๒ ชิ้น พร้อมนักร้อง สนับสนุนสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารชั้นนายพล สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย และบริเวณโดยรอบ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๗๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักสวัสดิการทหาร และพื้นที่โดยรอบ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับกำลังพลมีสุขภาพที่แข็งแรง ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๐๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดการประชุมคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุม สำนักสวัสดิการทหาร ชั้น ๒ โดยมี พันเอก พงษ์ภัทร ทรงสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาให้เกียรติเป็นประธานการประชุม
วิสัยทัศน์
สำนักสวัสดิการทหารเป็นหน่วยงานหลักในการสร้าง
ระบบงานด้านสวัสดิการ งานกีฬา และดนตรี ที่เป็นมาตรฐานเพื่อความเป็นเลิศของกองทัพไทย
และมุ่งสู่อาเซียน
สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒๑๘ ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๙๑๒๒ โทร.ทหาร ๕๘๕๘๐๑๓

2218 Khwaeng Wong Sawang, Khet Bang Sue, Krung Thep Maha Nakhon 10800
oowf.rtarf.mi.th
Tel. 02 587 9122
Email: oowf.rtarf@gmail.com