กองบัญชาการกองทัพไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักสวัสดิการทหาร
โครงการจักยานสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย
สำนักสวัสดิการทหาร ของเชิญชวน ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ใช้บริการ "
โครงการจักยานสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย" เพื่อสุขภาพดีของกำลังพล ประหยัดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และลดมลพิษทางอากาศ
ร้านตัดผมสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย
เปิดให้บริการ จำนวน 3 แห่ง
v ร้านตัดผมสวัสดิการ บก.ทท. (1)
v ตั้งอยู่อาคารธนาคารทหารไทย
v บริการตัดผมบุรุษ และ สตรี
v โทร.ทหาร 5721392
v ร้านตัดผมสวัสดิการ บก.ทท. (2)
v ตั้งอยู่อาคารจอดรถ (ข้างลิฟต์แก้ว)
v บริการตัดผมบุรุษ
v โทร.ทหาร 5721667
v ร้านตัดผมสวัสดิการ บก.ทท. (3)
v ตั้งอยู่อาคารสโมสร บก.ทท. ชั้น 2
v บริการตัดผมบุรุษ และ สตรี
v โทร.ทหาร 5821500  อ่านต่อ...
ห้องสมุด กองบัญชาการกองทัพไทย
ห้องสมุด กองบัญชาการกองทัพไทย แหล่งความรู้มิติใหม่แห่งความทันสมัย เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการในยุคดิจิตอล สัมผัสบรรยากาศที่ผ่อนคลายด้วยสีสันทางธรรมชาติและมีชีวิตชีวา อ่านต่อ...

กิจกรรม สำนักสวัสดิการทหาร

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓๓๐ สำนักสวัสดิการทหาร/ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๒
ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการฯ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร/ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฯ ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม
วันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารชั้นนายพล สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ ณ บริเวณสโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๗๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักสวัสดิการทหาร และพื้นที่โดยรอบ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับกำลังพลมีสุขภาพที่แข็งแรง ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๗๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดงานพิธีเปิดโครงการจักยานสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์อาหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๗๐๐ พลตรี เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ร่วมกันสักการะศาลแม่ทัพแสง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย พร้อมทั้ง ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณร ณ วัดกลางเกร็ด และร่วมทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการซ้ำซ้อน ณ บ้านราชาวดี(หญิง)
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาว่ายน้ำ ให้กับบุตรหลานกำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย และเยาวชนบริเวณโดยรอบที่ตั้งหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลตรี เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดพิธีปฐมนิเทศผู้พักอาศัยและจัดกิจกรรมมอบห้องพักอาศัย ให้กับกำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙๓๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดกิจกรรมพิธีปิดการอบรม โครงการดุริยางค์ กองทัพไทยร่วมใจต้านภัยเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๔) กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมชมการแสดงของเยาวชนในโครงการฯ
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙๐๙ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดร้านตัดผมสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ร้านตัดผมสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย อาคารสัมมนาทางวิชาการ ชั้น ๑ โดยร้านตัดผมสวัสดิการ ที่เปิดให้บริการใหม่ มีจำนวน ๓ แห่ง ดังนี้
ร้านที่ ๑ ตั้งอยู่ที่อาคารสัมมนาทางวิชาการ ชั้น ๑ (สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี)
ร้านที่ ๒  ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้นล่างอาคารจอดรถ กองบัญชาการกองทัพไทย (เฉพาะสุภาพบุรุษ)
ร้านที่ ๓ ตั้งอยู่ที่อาคารสโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๒ (สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี)
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘๓๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาว่ายน้ำให้กับบุตรหลานกำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย และเยาวชนบริเวณโดยรอบที่ตั้งหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการต้นกล้ากองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๒ เม.ย - ๓ พ.ค.๖๒ ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬากองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่แจ้งวัฒนะ โดยมี พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด
เสนาธิการทหาร กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๗๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดงานกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระประจำหน่วยและขอรับพรจาก ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ณ สระว่ายน้ำ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่แจ้งวัฒนะ โดยมี พลตรี เชาวลิตร  สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๕๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ "กองทัพไทยสุขสันต์ วันสงกรานต์" ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามฟุตบอล กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดการประชุมสมาชิกชมรมคนรักการอ่าน ณ ห้องสมุด กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีวาระการจัดกิจกรรมแข่งขันภายในชมรม เพื่อชิงรางวัลจาก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในวันสงกรานต์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมี พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๑)
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการ “1st Bangkok International Junior Football 2019” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาฟุตบอล บก.ทท. แจ้งวัฒนะ โดยมีทีมนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนนานาชาติจาก ๖ ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอังกฤษ, เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศญี่ปุ่น, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าร่วมการแข่งขัน  สำหรับรอบชิงชนะเลิศ ทีมเยาวชนกองทัพไทย ในนามทีมชาติไทย ซึ่งเป็นเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถทำประตูเอาชนะทีมเยาวชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปด้วยคะแนน 1:0 โดยครองแชมป์เป็นสมัยแรก ทั้งนี้พิธีปิดการแข่งขัน พลตรี เชาวลิตร  สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ในฐานะ ประธานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ได้กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขันต่อประธานในพิธี จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณามอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลชนะเลิศให้แก่ทีมเยาวชน กองทัพไทย และมอบเหรียญรางวัลตามลำดับให้แก่ทีมเยาวชนนานาชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมทั้งกล่าวปิดการแข่งขัน และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๑๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สำนักผู้บังคับบัญชา และกรมเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการแข่งขันแบดมินตันสามคน โดยการแข่งขันครั้งนี้มี พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร ลงแข่งขันกับ สำนักรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๔) ณ สนามแบดมินตัน กองบัญชาการกองทัพไทย
วิสัยทัศน์
สำนักสวัสดิการทหารเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างระบบงานด้านสวัสดิการงานกีฬา
และดนตรีที่เป็นมาตรฐานเพื่อความเป็นเลิศของกองทัพไทยและมุ่งสู่อาเซียน
สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒๑๘ ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๙๑๒๒ โทร.ทหาร ๕๘๕๘๐๑๓


2218 Khwaeng Wong Sawang, Khet Bang Sue, Krung Thep Maha Nakhon 10800
oowf.rtarf.mi.th
Tol. 02 587 9122