>
Image Slider

1 มีนาคม 2559 การดำเนินการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด กำลังพลสำนักสวัสดิการทหาร โดย สน.บก.บก.ทท. ณ อาคารสำนักสวัสดิการทหาร

ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติด

ปิดหน้านี้