Image Slider
3 ธันวาคม 2558 พลตรี ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นประธาน กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ อาคารสำนักสวัสดิการทหาร กรมยุทธบริการทหาร

ปิดหน้านี้