Image Slider

4 มกราคม 2559 พลตรี ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
ประจำปี 2559 โดยมี พันเอก พนม ใจทหาร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร พร้อมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการสำนักสวัสดิการทหาร
ร่วมพิธี ณ อาคารสำนักสวัสดิการทหาร กรมยุทธบริการทหาร

ปิดหน้านี้