Image Slider

15 มีนาคม 2559 พลตรี ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร พันเอก ณรงค์รัชช์ โตสิงห์ตระกูล,พันเอก พนม ใจทหาร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร พร้อมข้าราชการสำนักสวัสดิการทหาร ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ปิดหน้านี้