Image Slider

17 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการกองการกีฬา รองผู้อำนวยการกองสนับสนุน และข้าราชการสำนักสวัสดิการทหาร

ร่วมกิจกรรมในโครงการ ๑ วัด ๑โรงเรียน ๑ ชุมชน ณ วัดเลียบราษฏร์บำรุง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.

ปิดหน้านี้