Image Slider
19 พฤศจิกายน 2558 พลตรี ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กระทำพิธีประดับยศแก่ ข้าราชการ สำนักสวัสดิการทหาร
ณ อาคาร สำนักสวัสดิการทหาร กรมยุทธบริการทหาร

ปิดหน้านี้