Image Slider

23 กุมภาพันธ์ 2559 พลตรี ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ข้าราชการ บก.ทท. ในสำนักสวัสดิการทหาร โดยมี พันเอก ณรงค์รัชช์ โตสิงห์ตระกูล พันเอก พนม ใจทหาร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร พร้อมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการสำนักสวัสดิการทหาร ร่วมพิธี ณ อาคารสำนักสวัสดิการทหาร

ปิดหน้านี้