Image Slider

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย คุณจิราพร ศรีสุวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เดินทางเยี่ยมชมการแข่งขันฟุตบอล ระหว่าง ทีมเยาวชนกองทัพไทย พบกับ ทีมแชมป์ Academy ณ สนามฟุตบอล นทพ. และตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาศักยภาพบุตรข้าราชการ บก.ทท. ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท. (ชั่วคราว) ณ พื้นที่ทุ่งสีกัน ๑ โดยมี พลตรี เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ให้การต้อนรับ