>
Image Slider

29 กุมภาพันธ์ 2559 พลตรี ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร 1,2

พร้อมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ร่วมมอบทุนทรัพย์และสิ่งของสนับสนุนการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2559 แก่นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

ปิดหน้านี้