Image Slider

พลตรี ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กระทำพิธีประดับยศแก่ข้าราชการ สำนักสวัสดิการทหาร โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงร่วมแสดงความยินดี

ปิดหน้านี้