ประชาสัมพันธ์สำนักสวัสดิการทหาร

สำนักสวัสดิการทหาร เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง ๗ - ๑๕ ปีเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๘ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ และวันที่ ๙ - ๑๓ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๙๐๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท.

สำนักสวัสดิการทหาร ได้ดำเนินการใช้แอปพลิเคชั่น จองคิวตัดผม (ร้านตัดผมสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย 1 บุรุษ) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563


กิจกรรม
สำนักสวัสดิการทหาร


วันที่ 24 กันยายน 2563 พลตรี อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณกำลังพลเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักสวัสดิการทหาร
วันที่ 21 กันยายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารจอดรถ บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ
วันที่ 10 กันยายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดร้านกาแฟสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย (RTARF Cofe) ณ บริเวณข้างอาคาร 1 บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดร้านทำผมสวัสดิการสุภาพสตรี และพิธีมอบรถจักรยานสวัสดิการ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล ณ อาคารสัมมนาทางวิชาการ โดยมี พลตรี อชิรวิญช์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นผู้รับมอบ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 พลตรี อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้นำกำลังพลสำนักสวัสดิการทหาร ร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 พลตรี อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้กรุณามอบทุนการศึกษาแก่บุตรนายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ของ สำนักสวัสดิการทหาร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับกำลังพล ของ สำนักสวัสดิการทหาร ณ ห้องซ้อมดนตรีดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร

ติดต่อ
สำนักสวัสดิการทหาร


สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
2218 ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0 2587 9122 โทร.ทหาร 5858013
2218 Khwaeng Wong Sawang, Khet Bang Sue, Krung Thep Maha Nakhon 10800
oowf.rtarf.mi.th
Tel. 02 587 9122