ประกาศสำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมี พลตรี อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักสวัสดิการทหาร

สำนักสวัสดิการทหาร ได้ดำเนินการทอดลงใช้แอปพลิเคชั่น จองคิวตัดผม (ร้านตัดผมสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ๑ บุรุษ) เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓



กิจกรรม
สำนักสวัสดิการทหาร


วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดวงโยธวาทิต และวงดนตรีไทยสนับสนุนงานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
การแข่งขันกีฬาทหารโลก "CISM Military World ครั้งที่ ๗ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายการแข่งขันประเภท กีฬาแบดมินตัน
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
การแข่งขันกีฬาทหารโลก "CISM Military World ครั้งที่ ๗ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายการแข่งขัน ๔ ประเภท ๑. กีฬามวยสากลสมัครเล่น, ๒. กีฬากระโดดร่ม, ๓. กีฬายิงปืน และ ๔. กีฬาแบดมินตัน
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดวงโยธวาทิต และวงดนตรีไทยสนับสนุนงานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
การแข่งขันกีฬาทหารโลก "CISM Military World ครั้งที่ ๗ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายการแข่งขันประเภท กีฬาแบดมินตัน
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
การแข่งขันกีฬาทหารโลก "CISM Military World ครั้งที่ ๗ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายการแข่งขัน ๔ ประเภท ๑. กีฬามวยสากลสมัครเล่น, ๒. กีฬากระโดดร่ม, ๓. กีฬายิงปืน และ ๔. กีฬาแบดมินตัน
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดวงโยธวาทิต และวงดนตรีไทยสนับสนุนงานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
การแข่งขันกีฬาทหารโลก "CISM Military World ครั้งที่ ๗ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายการแข่งขันประเภท กีฬาแบดมินตัน
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
การแข่งขันกีฬาทหารโลก "CISM Military World ครั้งที่ ๗ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายการแข่งขัน ๔ ประเภท ๑. กีฬามวยสากลสมัครเล่น, ๒. กีฬากระโดดร่ม, ๓. กีฬายิงปืน และ ๔. กีฬาแบดมินตัน
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดวงโยธวาทิต และวงดนตรีไทยสนับสนุนงานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
การแข่งขันกีฬาทหารโลก "CISM Military World ครั้งที่ ๗ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายการแข่งขันประเภท กีฬาแบดมินตัน
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
การแข่งขันกีฬาทหารโลก "CISM Military World ครั้งที่ ๗ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายการแข่งขัน ๔ ประเภท ๑. กีฬามวยสากลสมัครเล่น, ๒. กีฬากระโดดร่ม, ๓. กีฬายิงปืน และ ๔. กีฬาแบดมินตัน

ติดต่อ
สำนักสวัสดิการทหาร


สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒๑๘ ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๙๑๒๒ โทร.ทหาร ๕๘๕๘๐๑๓
2218 Khwaeng Wong Sawang, Khet Bang Sue, Krung Thep Maha Nakhon 10800
oowf.rtarf.mi.th
Tel. 02 587 9122
WYSIWYG Web Builder
ประกาศสำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย