สำนักสวัสดิการทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย
OFFICE OF WELFARE
สำนักสวัสดิการทหาร ขอเชิญชวนเยาวชนบุตรหลานข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย และเยาวชนในชุมชนใกล้เคียงหน่วยทหาร สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน รุ่นที่ ๑ และโครงการฝึกอบรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท. ในวันที่ ๖ - ๗ พ.ย.๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ น. และวันที่ ๘ - ๑๐ พ.ย.๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓๐๐ - ๑๗๐๐ น. วิชาที่เปิดสอน ฟุตบอล, เทควันโด, มวยไทย, กีต้าร์, ขิม, รำไทย, แจ๊สแดนซ์, วิชาการ (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ), การสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาจีน หลักฐานในการสมัคร รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ รูป, สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชนของผู้ปกครอง ๑ ฉบับ รายละเอียดติดต่อ โทร. ๐๘ ๐๐๕๒ ๐๐๔๐, ๐๙ ๕๒๔๐ ๕๔๓๖, ๐๙ ๑๗๔๓ ๕๒๒๘ เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กองบัญชาการกองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัวร่วมตระหนักและให้ความสำคัญกับการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกที่ ถูกวิธีผ่านโครงการ "ฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบุรุษไปรษณีย์ " โดยการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว เช่น โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต,
สายชาร์จ, หูฟัง, พาวเวอร์แบงก์, และแบตเตอรี่มือถือใส่กล่องให้เรียบร้อย พร้อมเขียนหน้ากล่องว่า "ฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์" และฝากให้บุรุษไปรษณีย์ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝากทั้งสิ้น
ประชาสัมพันธ์สำนักสวัสดิการทหาร

เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ น. พลตรี กฤตพันธุ์  รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้นำกำลังพลสำนักสวัสดิการทหาร เข้าร่วมกิจกรรมพิธีตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมพิธีตักบาตรร่วมกับผู้พักอาศัย ณ อาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่บางซ่อน โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ๑ และ ๒ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักสวัสดิการทหาร เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม

สำนักสวัสดิการทหาร ได้ดำเนินการใช้แอปพลิเคชั่น จองคิวตัดผม (ร้านตัดผมสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ๑ บุรุษ)


กิจกรรม
สำนักสวัสดิการทหาร


เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ น. พลตรี กฤตพันธุ์  รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้นำกำลังพลสำนักสวัสดิการทหาร เข้าร่วมกิจกรรมพิธีตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมพิธีตักบาตรร่วมกับผู้พักอาศัย ณ อาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่บางซ่อน โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ๑ และ ๒ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักสวัสดิการทหาร เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ น. พลโท พงศ์อานันท์ รมยะทนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย หัวหน้าคณะทำงาน ๒ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการภายในอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ทุ่งสีกัน ๑, ๒, ๓ และ ๔ โดยมี พันเอก นพรัตน์ ดวงกลาง ผู้อำนวยการกองการอาคารสวัสดิการ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ น. สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่กำลังพลของสำนักสวัสดิการทหาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกรณีเมื่อเกิดสถานะการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งได้รับเกียรติจาก พันเอก ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการกองแพทย์ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และสาธิตเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ณ อาคารกองดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร (ชั้น ๒) โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาเป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น. พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาให้จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิธีใช้ถังน้ำยาเคมี และอุปกรณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้ ให้กับกำลังพลสำนักสวัสดิการทหาร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน ณ บริเวณหน้าอาคารกองดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร โดยมี หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อนพร้อมทีมงานเป็นวิทยากร ให้ความรู้และฝึกทักษะให้แก่กำลังพล สำนักสวัสดิการทหาร
เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๔๓๐ พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.) และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการภายในอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ประชาชื่น โดยมี พันเอก พงษ์ภัทร ทรงสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร (๑) ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๒๐๐ น. พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร และคุณกรณัฎฐ์ รักใคร ภริยา ได้กรุณาตรวจเยี่ยมพบปะเยาวชนบุตรหลานข้าราชการในโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน รุ่นที่ ๑ และโครงการฝึกอบรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พันเอก ชัชวัฏ อารีย์รัตนะนคร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สำนักสวัสดิการทหาร ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น. พลโท พงศ์อานันท์ รมยะทนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย หัวหน้าคณะทำงาน ๒ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการภายในอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ลาดกระบัง โดยมี พันเอก นพรัตน์ ดวงกลาง ผู้อำนวยการกองการอาคารสวัสดิการ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ น. สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดการประชุมคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุม สำนักสวัสดิการทหาร ชั้น ๒ โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุม
เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.) และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการภายในอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่วังหิน และอาคารสวัสดิการนายทหารชั้นผู้ใหญ่ โดยมี พันเอก พงษ์ภัทร ทรงสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร (๑) ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ น. พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร และคุณกรณัฎฐ์ รักใคร ภริยา ได้กรุณาตรวจเยี่ยมพบปะเยาวชนบุตรหลานข้าราชการในโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน รุ่นที่ ๑ และโครงการฝึกอบรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พันเอก ชัชวัฏ อารีย์รัตนะนคร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สำนักสวัสดิการทหาร ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๔๓๐ น. พันเอกหญิง โสภิตา รณฤทธิวิชัย รองเจ้ากรมการเงินทหาร และคณะตรวจเยี่ยมระบบสายงานการเงิน (หน่วยส่วนกลาง) ของสำนักสวัสดิการทหาร เพื่อรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักสวัสดิการทหาร โดยมี พันเอก พงษ์ภัทร ทรงสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร (๑) ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๑๕,๑๗ และ ๑๘ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ น. พลอากาศเอก สุวรรณ ขำทอง รองเสนาธิการทหาร (ทอ.) และคณะ ได้กรุณาตรวจเยี่ยมการดำเนินการภายในอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ทุ่งสีกัน ๑ ,๒ ,๓ ,๔, บ้านพักข้าราชการชั้นผู้น้อย (ตู้คอนเทนเนอร์), ลาดกระบัง, วังหิน, เมืองทองธานี, ประชาชื่น และบางซ่อน โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ให้การต้อนรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อ
สำนักสวัสดิการทหาร


สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒๑๘ ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๙๑๒๒ โทร.ทหาร ๕๘๕๘๐๑๓
2218 Khwaeng Wong Sawang, Khet Bang Sue, Krung Thep Maha Nakhon 10800
oowf.rtarf.mi.th
Tel. 02 587 9122
สำนักสวัสดิการทหาร ขอเชิญชวนเยาวชนบุตรหลานข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย และเยาวชนในชุมชนใกล้เคียงหน่วยทหาร สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน รุ่นที่ ๑ และโครงการฝึกอบรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท. ในวันที่ ๖ - ๗ พ.ย.๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ น. และวันที่ ๘ - ๑๐ พ.ย.๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓๐๐ - ๑๗๐๐ น. วิชาที่เปิดสอน ฟุตบอล, เทควันโด, มวยไทย, กีต้าร์, ขิม, รำไทย, แจ๊สแดนซ์, วิชาการ (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ), การสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาจีน หลักฐานในการสมัคร รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ รูป, สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชนของผู้ปกครอง ๑ ฉบับ รายละเอียดติดต่อ โทร. ๐๘ ๐๐๕๒ ๐๐๔๐, ๐๙ ๕๒๔๐ ๕๔๓๖, ๐๙ ๑๗๔๓ ๕๒๒๘ เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น