ประชาสัมพันธ์สำนักสวัสดิการทหาร

สำนักสวัสดิการทหาร ได้ดำเนินการใช้แอปพลิเคชั่น จองคิวตัดผม (ร้านตัดผมสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย 1 บุรุษ) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563


กิจกรรม
สำนักสวัสดิการทหาร


เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ สังกัด สสก.ทหาร ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สสก.ทหาร และพื้นที่โดยรอบ ยบ.ทหาร
เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารชั้นนายพล บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ณ อาคารสโมสร บก.ทท. และพื้นที่โดยรอบ บก.ทท.
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๓๐ สำนักสวัสดิการทหาร ได้กระทำพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑ พร้อมทั้งจัดการปฐมนิเทศเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท. โดยมี พลตรี อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นประธานในพิธีฯ
เมื่อวันที่ 2 พ.ย.63 พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์  ต่ายทอง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (4) และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม/ชี้แจงนโยบายของผู้บังคับบัญชา การปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง และบทบาทกองทัพไทย ในการสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาล ให้กับกำลังพลของสำนักสวัสดิการทหาร ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 ยบ.ทหาร ชั้น 2
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 พลตรี อชิรวิชญ์  ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้นำกำลังพลสำนักสวัสดิการทหาร ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำประของชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท.
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 พลตรี อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณกำลังพลเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักสวัสดิการทหาร
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารจอดรถ บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดร้านกาแฟสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย (RTARF Cofe) ณ บริเวณข้างอาคาร 1 บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ

ติดต่อ
สำนักสวัสดิการทหาร


สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
2218 ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0 2587 9122 โทร.ทหาร 5858013
2218 Khwaeng Wong Sawang, Khet Bang Sue, Krung Thep Maha Nakhon 10800
oowf.rtarf.mi.th
Tel. 02 587 9122