15 มีนาคม 2559 พลตรี ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร พันเอก ณรงค์รัชช์ โตสิงห์ตระกูล,พันเอก พนม ใจทหาร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร พร้อมข้าราชการสำนักสวัสดิการทหาร ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

พลตรี ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กระทำพิธีประดับยศแก่ข้าราชการ สำนักสวัสดิการทหาร โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงร่วมแสดงความยินดี

1 มีนาคม 2559 การดำเนินการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด กำลังพลสำนักสวัสดิการทหาร โดย สน.บก.บก.ทท. ณ อาคารสำนักสวัสดิการทหาร ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติด

29 กุมภาพันธ์ 2559 พลตรี ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร 1,2 พร้อมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ร่วมมอบทุนทรัพย์และสิ่งของสนับสนุนการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2559 แก่นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.

23 กุมภาพันธ์ 2559 พลตรี ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ข้าราชการ บก.ทท. ในสำนักสวัสดิการทหาร โดยมี พันเอก ณรงค์รัชช์ โตสิงห์ตระกูล พันเอก พนม ใจทหาร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร พร้อมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการสำนักสวัสดิการทหาร ร่วมพิธี ณ อาคารสำนักสวัสดิการทหาร

18 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักสวัสดิการทหาร รับผิดชอบจัดกิจกรรม CISM DAY RUN 2016 โดยมี รอง ผบ.ทสส. เป็นประธาน

ณ ลานเอนกประสงค์ บก.ทท. โดยมีกำลังพลใน บก.ทท. และกำลังพลจาก สำนักงานปลัดกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม

17 กุมภาพันธ์ 2559 ข้าราชการสำนักสวัสดิการทหาร

ร่วมกิจกรรมในโครงการ ๑ วัด ๑โรงเรียน ๑ ชุมชน ณ วัดเลียบราษฏร์บำรุง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 

5 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักสวัสดิการทหาร จัดการประกวดบทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากกำลังพลในสังกัด โดยมี พลตรี ยอดพล เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นประธาน

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ อาคารสำนักสวัสดิการทหาร
ข้าราชการสำนักสวัสดิการทหารร่วมโครการ ๑ หน่วย ๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน อาคารสำนักสวัสดิการทหาร กรมยุทธบริการทหาร ณ วัดเลียบราษฏร์บำรุงแขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหารและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงถ่ายภาพร่วมกับกำลังพลที่เดินทางไปชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารสำนักสวัสดิการทหาร กรมยุทธบริการทหาร
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
พิธีประดับยศข้าราชการ สำนักสวัสดิการทหาร
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองบัญชาการกองทัพไทย
พิธีรับส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย