สำนักสวัสดิการทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย
OFFICE OF WELFARE
สำนักสวัสดิการทหาร โดย กองการกีฬา สำนักสวัสดิการทหาร ขอเชิญชวนกำลังพล บก.ทท ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดย กองการกีฬา ได้จัดเหล่าเทรนเนอร์คอยให้คำแนะนำระหว่างการออกกำลังกาย และให้คำปรึกษาในการวางแผนการดูแลสุขภาพ ณ อาคาร ศูนย์กีฬาและการออกกำลังกาย 2 กองบัญชาการกองทัพไทย

สำนักสวัสดิการทหาร ได้ดำเนินการใช้แอปพลิเคชั่น จองคิวตัดผม (ร้านตัดผมสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ๑ บุรุษ)
ประชาสัมพันธ์สำนักสวัสดิการทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชน รับชมมิวสิควิดีโอ “กองทัพไทย หัวใจเพื่อประชาชน”  ซึ่งเป็นบทเพลงที่แสดงถึงความรักของ "กองทัพไทย" ที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนชาวไทย สามารถรับชมได้ทาง YouTube Channel “กองบัญชาการกองทัพไทย” และขอเชิญรับชมสารคดีพิเศษเนื่องใน "วันกองทัพไทย ๑๘ มกราคม" สารคดีฯ ที่จะนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุกเหล่าทัพ และตำรวจตระเวนชายแดนในรอบปีที่ผ่านมา โดยสามารถรับชมพร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลาหลังข่าวภาคค่ำเป็นต้นไป หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel “กองบัญชาการกองทัพไทย”

เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๘๓๐ - ๑๒๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดอบรมบำบัดรู้ทันโรคออฟฟิศซินโดรม และได้รับการอนุเคราะห์ จากนักกายภาพบำบัดประจำศูนย์สุขภาพ เอฟเอส เอ็กซ์ซิม จำกัด ณ อาคารสโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาเป็นประธาน

สำนักสวัสดิการทหาร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการจัดหาจากลูกจ้างชั่วคราวของสำนักสวัสดิการทหาร

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์ (รอบสอง) ลง ๒๙ มิ.ย.๖๕

รายละเอียดเพิ่มเติม...กิจกรรม
สำนักสวัสดิการทหาร


เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๙๓๐ สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร กองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับบุตรของข้าราชการสำนักสวัสดิการทหาร ณ ห้องซ้อมดนตรี ดุริยางค์สำนักสวัสดิการทหาร ชั้น ๓ โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดมอบทุนการศึกษาบุตรฯ
เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๘๓๐ - ๑๒๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดอบรมบำบัดรู้ทันโรคออฟฟิศซินโดรม และได้รับการอนุเคราะห์ จากนักกายภาพบำบัดประจำศูนย์สุขภาพ เอฟเอส เอ็กซ์ซิม จำกัด ณ อาคารสโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาเป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๐๓๐ พลเรือเอก เกริกไชย วจนาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย หัวหน้าคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการ กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยม สำนักสวัสดิการทหารเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม สำนักสวัสดิการทหาร โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๐๓๐ พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ พร้อมกันนี้ได้รับชมความสามารถด้านการแสดงของเยาวชนของโครงการฯ จำนวน ๓ ชุด และได้กรุณามอบรางวัลให้กับเยาวชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยโดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ผู้ปกครอง และเยาวชนเข้าร่วมในพิธีฯ เป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดการจัดพิธีฯ
เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้กรุณาเดินทางไปตรวจเยี่ยมครอบครัวกำลังพลสำนักสวัสดิการทหาร ที่ทุพพลภาพไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กำลังพล ณ อาคารบ้านพักสวัสดิการ บก.ทท.
เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๗๓๐ - ๑๐๓๐ พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเยาวชนเต้นสุดใจ ศิลปะมวยไทย ต้านภัยยาเสพติด ภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท. โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ผู้ปกครอง และเยาวชนเข้าร่วมในในพิธีฯ
เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๕ เวลา ๑๓๓๐ สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดการประชุมติดตามนโยบายกองบัญชาการกองทัพไทย ด้านงานสวัสดิการ ที่กำหนดให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และพลอาสาสมัคร ที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองบัญชาการกองทัพไทยทุกนาย สมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเป็นหลักประกันให้กับกำลังพลและครอบครัว ณ ห้องประชุมสำนักสวัสดิการทหาร ชั้น ๒ โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุมฯ
เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดการประชุมในการบริหารจัดการอาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำพื้นที่ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พันเอก พงษ์ภัทร ทรงสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นประธานการประชุมฯ
ระห่วางวันที่ ๑๔ - ๑๗ ก.พ.๖๕ สำนักสวัสดิการทหารได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกองทัพไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๓ (การแสดงนาฏศิลป์/ดนตรี) ณ โรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๓๐ สำนักสวัดิการทหาร จัดกิจกรรมสาธิตวิธีการทำเครื่องดื่มเมนูต่างๆ  ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีวิทยากรจากบริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จำกัด เพื่อให้กำลังพลสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสร้างอาชีพเสริมต่อไป ซึ่งมีกำลังพลของส่วนราชการ กองบญชาการกองทัพไทย ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก ภายใต้การจัดการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ พลตรี กฤตพันธุ์  รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้กรุณาเดินทางมาพบปะ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้กับกำลังพล กองการอาคารสวัสดิการ สำนักสวัสดิการทหาร ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พันเอก นพรัตน์ ดวงกลาง ผู้อำนวยการกองการอาคารสวัสดิการ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๒๓๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดกิจกรรมสาธิตวิธีทำเบเกอรี่ เมนู แฟนซีบราวนี่, เลบเยี่ยมวาฟเฟิล และขนมปังหน้าคาว - หวาน โดยมี ผศ. ณนนท์ แดงสัวาลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จำกัด (นมตรามะลิ) เป็นวิทยากร เพื่อเป็นแนวทางให้กำลังพลนำความรู้ที่รับไปสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน ในการนี้ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมการสาธิตในครั้งนี้ ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ให้การต้อนรับ

ติดต่อ
สำนักสวัสดิการทหาร


สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒๑๘ ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๙๑๒๒ โทร.ทหาร ๕๘๕๘๐๑๓
2218 Khwaeng Wong Sawang, Khet Bang Sue, Krung Thep Maha Nakhon 10800
Tel. 02 587 9122
http://oowf.rtarf.mi.th/
https://www.facebook.com/suhangrim.so/
สำนักสวัสดิการทหาร โดย กองการกีฬา สำนักสวัสดิการทหาร ขอเชิญชวนกำลังพล บก.ทท ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดย กองการกีฬา ได้จัดเหล่าเทรนเนอร์คอยให้คำแนะนำระหว่างการออกกำลังกาย และให้คำปรึกษาในการวางแผนการดูแลสุขภาพ ณ อาคาร ศูนย์กีฬาและการออกกำลังกาย 2 กองบัญชาการกองทัพไทย