สำนักสวัสดิการทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย
OFFICE OF WELFARE
สำนักสวัสดิการทหาร ขอเชิญชวนบุตรข้าราชการ บก.ทท. เข้าร่วมโครงการ " ปลุกพลังพิชิตฝัน มุ่งสู่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร " จัดให้มีการกวดวิชา และการเตรียมความพร้อมในการสอบ สำหรับบุตรที่สนใจ ระหว่างวันที่ ๔ ก.ย.๖๕ - ๙ มี.ค.๖๖ (เฉพาะวันอาทิตย์ และวันพุธ) ณ ศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด รายละเอียดการรับสมัครสามารถสแกนได้จากคิวอาร์โค้ด หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัทพ์ ๐๙ ๘๒๗๔ ๑๙๗๙, ๐๖ ๒๒๖๓ ๕๔๖๒

สำนักสวัสดิการทหาร ได้ดำเนินการใช้แอปพลิเคชั่น จองคิวตัดผม (ร้านตัดผมสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ๑ บุรุษ)
ประชาสัมพันธ์สำนักสวัสดิการทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชน รับชมมิวสิควิดีโอ “กองทัพไทย หัวใจเพื่อประชาชน”  ซึ่งเป็นบทเพลงที่แสดงถึงความรักของ "กองทัพไทย" ที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนชาวไทย สามารถรับชมได้ทาง YouTube Channel “กองบัญชาการกองทัพไทย” และขอเชิญรับชมสารคดีพิเศษเนื่องใน "วันกองทัพไทย ๑๘ มกราคม" สารคดีฯ ที่จะนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุกเหล่าทัพ และตำรวจตระเวนชายแดนในรอบปีที่ผ่านมา โดยสามารถรับชมพร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลาหลังข่าวภาคค่ำเป็นต้นไป หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel “กองบัญชาการกองทัพไทย”

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๕ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พันเอก แป้นคำ  บุดจันแพง หัวหน้ากรมโฆษณาอบรม กรมใหญ่การเมือง กองทัพประชาชนลาว ในโอกาสนำคณะศิลปกรกองทัพประชาชนลาว เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกองทัพไทย - ลาว ครั้งที่ ๔ ณ อาคาร ๑๕ กองบัญชาการกองทัพไทย

สำนักสวัสดิการทหาร ขอเชิญชวนบุตรข้าราชการ บก.ทท. เข้าร่วมโครงการ " ปลุกพลังพิชิตฝัน มุ่งสู่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร " จัดให้มีการกวดวิชา และการเตรียมความพร้อมในการสอบ สำหรับบุตรที่สนใจ ระหว่างวันที่ ๔ ก.ย.๖๕ - ๙ มี.ค.๖๖ (เฉพาะวันอาทิตย์ และวันพุธ) ณ ศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด รายละเอียดการรับสมัครสามารถสแกนได้จากคิวอาร์โค้ด หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัทพ์ ๐๙ ๘๒๗๔ ๑๙๗๙, ๐๖ ๒๒๖๓ ๕๔๖๒


กิจกรรม
สำนักสวัสดิการทหาร


เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๕ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พันเอก แป้นคำ  บุดจันแพง หัวหน้ากรมโฆษณาอบรม กรมใหญ่การเมือง กองทัพประชาชนลาว ในโอกาสนำคณะศิลปกรกองทัพประชาชนลาว เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกองทัพไทย - ลาว ครั้งที่ ๔ ณ อาคาร ๑๕ กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๕ พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร จัดกิจกรรม กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมปันน้ำใจให้น้อง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี(หญิง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดวงดนตรี และกิจกรรมสันทนาการ (ดนตรีบำบัด) รวมทั้งมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้พิการ โดยมีครูผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงมาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โครงการนี้ เป็นไปตามนโยบาย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์  นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย ในการจัดชุดครูด้านดนตรี และครูด้านกีฬา จากสำนักสวัสดิการทหาร ไปช่วยในการสอน ฟื้นฟูให้กับคนพิการและเด็กๆในบ้านพักและชุมชนใกล้เคียง ฯ ณ บ้านราชาวดี(หญิง) ปากเกร็ด จว. นนทบุรี
เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๙๓๐ สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร กองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับบุตรของข้าราชการสำนักสวัสดิการทหาร ณ ห้องซ้อมดนตรี ดุริยางค์สำนักสวัสดิการทหาร ชั้น ๓ โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดมอบทุนการศึกษาบุตรฯ
เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๘๓๐ - ๑๒๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร จัดอบรมบำบัดรู้ทันโรคออฟฟิศซินโดรม และได้รับการอนุเคราะห์ จากนักกายภาพบำบัดประจำศูนย์สุขภาพ เอฟเอส เอ็กซ์ซิม จำกัด ณ อาคารสโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาเป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๐๓๐ พลเรือเอก เกริกไชย วจนาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย หัวหน้าคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการ กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยม สำนักสวัสดิการทหารเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม สำนักสวัสดิการทหาร โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๐๓๐ พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ พร้อมกันนี้ได้รับชมความสามารถด้านการแสดงของเยาวชนของโครงการฯ จำนวน ๓ ชุด และได้กรุณามอบรางวัลให้กับเยาวชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยโดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ผู้ปกครอง และเยาวชนเข้าร่วมในพิธีฯ เป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดการจัดพิธีฯ
เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้กรุณาเดินทางไปตรวจเยี่ยมครอบครัวกำลังพลสำนักสวัสดิการทหาร ที่ทุพพลภาพไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กำลังพล ณ อาคารบ้านพักสวัสดิการ บก.ทท.
เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๗๓๐ - ๑๐๓๐ พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการเยาวชนเต้นสุดใจ ศิลปะมวยไทย ต้านภัยยาเสพติด ภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท. โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ผู้ปกครอง และเยาวชนเข้าร่วมในในพิธีฯ
เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.๖๕ เวลา ๑๓๓๐ สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดการประชุมติดตามนโยบายกองบัญชาการกองทัพไทย ด้านงานสวัสดิการ ที่กำหนดให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และพลอาสาสมัคร ที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกองบัญชาการกองทัพไทยทุกนาย สมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเป็นหลักประกันให้กับกำลังพลและครอบครัว ณ ห้องประชุมสำนักสวัสดิการทหาร ชั้น ๒ โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุมฯ
เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดการประชุมในการบริหารจัดการอาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำพื้นที่ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พันเอก พงษ์ภัทร ทรงสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร เป็นประธานการประชุมฯ
ระห่วางวันที่ ๑๔ - ๑๗ ก.พ.๖๕ สำนักสวัสดิการทหารได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกองทัพไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๓ (การแสดงนาฏศิลป์/ดนตรี) ณ โรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๓๐ สำนักสวัดิการทหาร จัดกิจกรรมสาธิตวิธีการทำเครื่องดื่มเมนูต่างๆ  ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีวิทยากรจากบริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จำกัด เพื่อให้กำลังพลสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสร้างอาชีพเสริมต่อไป ซึ่งมีกำลังพลของส่วนราชการ กองบญชาการกองทัพไทย ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก ภายใต้การจัดการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ติดต่อ
สำนักสวัสดิการทหาร


สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒๑๘ ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๙๑๒๒ โทร.ทหาร ๕๘๕๘๐๑๓
2218 Khwaeng Wong Sawang, Khet Bang Sue, Krung Thep Maha Nakhon 10800
Tel. 02 587 9122
http://oowf.rtarf.mi.th/
https://www.facebook.com/suhangrim.so/
WYSIWYG Web Builder
สำนักสวัสดิการทหาร ขอเชิญชวนบุตรข้าราชการ บก.ทท. เข้าร่วมโครงการ " ปลุกพลังพิชิตฝัน มุ่งสู่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร " จัดให้มีการกวดวิชา และการเตรียมความพร้อมในการสอบ สำหรับบุตรที่สนใจ ระหว่างวันที่ ๔ ก.ย.๖๕ - ๙ มี.ค.๖๖ (เฉพาะวันอาทิตย์ และวันพุธ) ณ ศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด รายละเอียดการรับสมัครสามารถสแกนได้จากคิวอาร์โค้ด หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัทพ์ ๐๙ ๘๒๗๔ ๑๙๗๙, ๐๖ ๒๒๖๓ ๕๔๖๒