สำนักสวัสดิการทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย
OFFICE OF WELFARE
สำนักสวัสดิการทหาร ขอเชิญชวนผู้ปกครอง บุตรหลาน และกำลังพลของส่วนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย ที่พักอาศัยในอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ทุ่งสีกัน ๑, ๒, ๓, และ ๔ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมทำบุญตักบาตร "เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่" ในวันเสาร์ที่ ๒๕ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๗๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต กองบัญชาการกองทัพไทย (พื้นที่กรมการสื่อสารทหาร) โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร และคุณกรณัฎฐ์ รักใคร ภริยา กรุณาเป็นประธานในพิธี

กองบัญชาการกองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัวร่วมตระหนักและให้ความสำคัญกับการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกที่ ถูกวิธีผ่านโครงการ "ฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบุรุษไปรษณีย์ " โดยการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว เช่น โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต,
สายชาร์จ, หูฟัง, พาวเวอร์แบงก์, และแบตเตอรี่มือถือใส่กล่องให้เรียบร้อย พร้อมเขียนหน้ากล่องว่า "ฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์" และฝากให้บุรุษไปรษณีย์ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝากทั้งสิ้น
ประชาสัมพันธ์สำนักสวัสดิการทหาร

วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๗๓๐ น. พลตรี กฤตพันธุ์  รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาดำริให้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และแจ้งกำลังพลที่พักอาศัยในพื้นที่อาคารสวัสดิการทุ่งสีกัน ๑, ๒, ๓, ๔ หรือบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ พื้นที่กรมการสื่อสารทหาร

สำนักสวัสดิการทหาร ได้ดำเนินการใช้แอปพลิเคชั่น จองคิวตัดผม (ร้านตัดผมสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ๑ บุรุษ)


กิจกรรม
สำนักสวัสดิการทหาร


เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๗๓๐ น. พลตรี กฤตพันธุ์  รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาดำริให้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และแจ้งกำลังพลที่พักอาศัยในพื้นที่อาคารสวัสดิการทุ่งสีกัน ๑, ๒, ๓, ๔ หรือบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ พื้นที่กรมการสื่อสารทหาร
เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น. พลโท พงศ์อานันท์ รมยะทนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย หัวหน้าคณะทำงาน ๒ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการภายในอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่เมืองทองธานี โดยมี พันเอก นพรัตน์ ดวงกลาง ผู้อำนวยการกองการอาคารสวัสดิการ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔ พันเอก พงษ์ภัทร ทรงสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร (๑) ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนา สสก.ทหาร สัมพันธ์ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพไทย ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์สปา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ร่วมสัมมนาจากเหล่าทัพ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง
สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดการสัมมนา สสก.ทหาร สัมพันธ์ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพไทย ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ธ.ค.๖๔ ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์สปา จังหวัดชลบุรี มีผู้ร่วมสัมมนาจากเหล่าทัพ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด ทั้งนี้ โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้กรุณาเดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ
เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๕๐๐ - ๒๐๓๐ สำนักสวัสดิการทหาร ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งประธานอนุกรรมการอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย บริเวณสำนักงานอาคารสวัสดิการฯ ทั้ง ๙ พื้นที่ โดยมี พันเอก พงษ์ภัทร ทรงสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร (๑) ได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยม และพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัด การเลือกตั้งฯ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ น. พลตรี กฤตพันธุ์  รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ได้นำกำลังพลสำนักสวัสดิการทหาร เข้าร่วมกิจกรรมพิธีตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมพิธีตักบาตรร่วมกับผู้พักอาศัย ณ อาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่บางซ่อน โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร ๑ และ ๒ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักสวัสดิการทหาร เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ น. พลโท พงศ์อานันท์ รมยะทนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย หัวหน้าคณะทำงาน ๒ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการภายในอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ทุ่งสีกัน ๑, ๒, ๓ และ ๔ โดยมี พันเอก นพรัตน์ ดวงกลาง ผู้อำนวยการกองการอาคารสวัสดิการ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ น. สำนักสวัสดิการทหาร ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่กำลังพลของสำนักสวัสดิการทหาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกรณีเมื่อเกิดสถานะการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งได้รับเกียรติจาก พันเอก ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการกองแพทย์ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และสาธิตเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ณ อาคารกองดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร (ชั้น ๒) โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาเป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น. พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร กรุณาให้จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิธีใช้ถังน้ำยาเคมี และอุปกรณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้ ให้กับกำลังพลสำนักสวัสดิการทหาร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน ณ บริเวณหน้าอาคารกองดุริยางค์ สำนักสวัสดิการทหาร โดยมี หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อนพร้อมทีมงานเป็นวิทยากร ให้ความรู้และฝึกทักษะให้แก่กำลังพล สำนักสวัสดิการทหาร
เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๔๓๐ พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.) และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการภายในอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ประชาชื่น โดยมี พันเอก พงษ์ภัทร ทรงสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร (๑) ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๒๐๐ น. พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร และคุณกรณัฎฐ์ รักใคร ภริยา ได้กรุณาตรวจเยี่ยมพบปะเยาวชนบุตรหลานข้าราชการในโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน รุ่นที่ ๑ และโครงการฝึกอบรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พันเอก ชัชวัฏ อารีย์รัตนะนคร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สำนักสวัสดิการทหาร ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น. พลโท พงศ์อานันท์ รมยะทนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย หัวหน้าคณะทำงาน ๒ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการภายในอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ลาดกระบัง โดยมี พันเอก นพรัตน์ ดวงกลาง ผู้อำนวยการกองการอาคารสวัสดิการ ให้การต้อนรับ

ติดต่อ
สำนักสวัสดิการทหาร


สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒๑๘ ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทร. ๐ ๒๕๘๗ ๙๑๒๒ โทร.ทหาร ๕๘๕๘๐๑๓
2218 Khwaeng Wong Sawang, Khet Bang Sue, Krung Thep Maha Nakhon 10800
Tel. 02 587 9122
http://oowf.rtarf.mi.th/
https://www.facebook.com/suhangrim.so/
สำนักสวัสดิการทหาร ขอเชิญชวนผู้ปกครอง บุตรหลาน และกำลังพลของส่วนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย ที่พักอาศัยในอาคารสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ทุ่งสีกัน ๑, ๒, ๓, และ ๔ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมทำบุญตักบาตร "เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่" ในวันเสาร์ที่ ๒๕ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๗๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต กองบัญชาการกองทัพไทย (พื้นที่กรมการสื่อสารทหาร) โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร และคุณกรณัฎฐ์ รักใคร ภริยา กรุณาเป็นประธานในพิธี